ASTA Sp. z o.o.
Ul. Piłsudskiego 20
63 - 500 Ostrzeszów

tel./fax 062 730 18 02
email: asta@asta.com.pl

NIP: 514-00-08-116

Numer KRS: 0000190756

Wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł.